Kinderen tot 18 jaar uit de gemeente Oirschot komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze les krijgen van HBO bevoegde muziek docenten.
De aangesloten docenten van Muziek Collectief Oirschot zijn alle HBO bevoegd.
Restitutie van de helft van het lesgeld is mogelijk tot een maximum van € 370,-

Subsidie

Info van gemeente Oirschot:

Subsidie Muzikale en Culturele Vorming 

De gemeente Oirschot wil kinderen graag de kans geven om een muziekinstrument te leren spelen of kennis te maken met dans, theater en musicals. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van muziek-, dans-, theater en musicallessen.

Voorwaarden subsidie 

Alle kinderen die in Oirschot wonen en in de leeftijd van 6 tot 18 jaar zijn komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van muziek-, dans-, theater en musicallessen.

De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een gekwalificeerde docent.

Gekwalificeerde docent 

Een docent wordt door ons erkend wanneer hij of zij beschikt over tenminste over een diploma van het con-servatorium, dansacademie of theateropleiding op tenminste HBO niveau.

Om dit te kunnen beoordelen is het nodig dat bij de subsidieaanvraag een kopie van het diploma van de docent wordt toegevoegd. Van een aantal docenten hebben wij reeds de diploma’s ontvangen, deze hoeft u niet meer aan ons toe te sturen. Een overzicht van de docenten vindt u op onze website.

Hoogte van de subsidie 

De gemeente geeft een subsidie van 50% van het cursusgeld van één of meerdere cursussen, met een maximum van € 370,00 per deelnemer per cursusjaar. Het cursusjaar loopt gelijk met een schooljaar.

Aanvraag subsidie 

Voor het aanvragen van een subsidie voor muzikale en culturele vorming maakt u gebruik van het aanvraag-formulier. Het aanvraagformulier kan worden afgehaald bij de centrale balie van het gemeentehuis of kan op de website van de gemeente worden gedownload. Bij het indienen van het volledige ingevulde aanvraag-formulier moet het volgende worden toegevoegd:

 Een bewijs van inschrijving of een factuur van de aanbieder voor het (school)jaar waarop de aan-vraag betrekking heeft.

 Een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld, in de vorm van een kopie van een bankaf-schrift voor het (school)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. In geval van betaling in termijnen dient er bij de aanvraag een kopie van alle bankafschriften te worden ingediend

 Indien aan de orde: een bewijs van restituties van cursusgelden voor het (school)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft

 Indien aan de orde: een kopie van het diploma van de docent die de cursus heeft verzorgd.