Wordt gegeven op basisscholen door Rini Bullens  en Annemarie Markgraaf

Cultuuronderwijs op de basisschool
Stichting Muziek Collectief Oirschot vindt het erg belangrijk dat kinderen op de basisschool kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Op de basisschool wordt namelijk een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen; het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten. Bovendien maakt de basisschool kunst en cultuur ook toegankelijk voor kinderen die dit van huis uit niet meekrijgen. Cultuureducatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van leergebiedoverstijgende vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren. Cultuureducatie moet terug naar het hart van het onderwijs. Om de deskundigheid bij scholen en leraren te vergroten is de hulp van culturele instellingen gewenst. Culturele instellingen dienen meer samen te werken met elkaar en met het onderwijs; idealiter wordt het educatief aanbod in samenspraak met het onderwijs ontwikkeld. Stichting Muziek Collectief Oirschot wil hier graag op structurele wijze haar bijdrage aan leveren door – in samenspraak met de basisscholen en leraren – cultuuronderwijs in de vorm van theatervoorstellingen en workshops op maat aan te bieden.